Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Hacı Zeynalabidin kitabxana filialı

Fondu: 16470 nüsxə
Oxucu sayı: 860 nəfər
Kitab verilişi: 12000 nüsxə

H. Z. Tağıyev qəsəbə kitabxana filialı  1981-ci ildən H. Z. Tağıyev qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. Sahəsi 77,3 m2-dir. Öz işini «Şəhriyar» mədəniyyət evi, Ə. Bakıxanov adına 3 saylı musiqi məktəbi ilə 3, 19 saylı məktəblərlə əlaqəli həyata keçirir.