Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Yeni-Yaşma kənd klubu

Yeni-Yaşma kənd klubu 1992-ci ildə tikilmi.dir. Binanın sahəsi 22m2-dir.Bina iki otaq və bir səhnədən ibarətdir. Klub fəaliyyət dairəsi mədəni tədbirlərin təşkili, konsert proqramlarının keçirilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, istedadlı gənclərin yaradıcılığının dəstəkləyir və stimullaşdırırır. Klub, teatr sənətinin təcəssümünün təmin edilməsi üçün proqramları həyata keçirir.Bundan başqa Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni həyatını, xalq adət və ənənələrinin təbliği, milli bayram və mərasimlərin qorunub saxlanılmasıda klubun fəaliyyət sahələrinə aiddir.