Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Şuşa rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şuşa rayon MKS-nin Mərkəzi kitabxanası 1897-ci ildə yaranmışdır. 1993-cü ilin  fevral  ayından kitabxana fəaliyyətini bərpa etmişdir. Kitabxana 3 otaqdan ibarətdir.Sahəsi 100 kv/mdir.  MKS-in Bakı şəhərində, Pirşağı  qəsəbəsində Quşçular, Yeni Ramana-450 qəsəbəsində Malıbəyli , Şəki şəhərində əhalinin kompakt  yaşadığı Yeni Çələbixan qəsəbəsində Xəlifəli kənd kitabxana filiallarının fəaliyyəti bərpa olunmuşdur.  Şuşa  rayon  MKS-nin  35528 min  kitab  fondu  oxucuların  istifadəsinə  verilmişdir. Hazırda yeni struktur  dəyişiklikləri  əsasınd MKS-nin şəbəkəsində oxuculara xidmət şöbəsi, metodika və biblioqrafiya şöbəsi, komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi, informasiya-resurs şöbəsi, uşaq şöbəsi, kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi  fəaliyyət göstərir. Kitabxananın fondu latın qrafikası ilə 23475 nüsxədir.