Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Coğrafi mövqeyi

Qubadlı

Qubadlı rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub qərbində yerləşir. Səthi əsasən dağlıqdır. Rayonun ərazisi Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb (Topağac dağı-2010 metr), Bərgüşad silsiləsinin şərq (Hərtiz dağı – 1277 metr) və Qarabağ yaylasının cənub-şərq (Qurbantəpə dağı-1075 metr) hissəsinə daxildir.

Qarabağ yaylasının cənub –şərq qurtaracağı olan Yazı düzü (Bərgüşad və Həkəri çaylarının arasında yerləşir) ərazidə 450 metrədək alçalır. Bu ərazidə Qarabağ silsiləsi maili və dalğalı İncə düzünə keçir.

Qubadlı rayonu qərbdən 120 km məsafədə Ermənistan Respublikası ilə, Şimaldan Laçın rayonu, Hadrut rayonu, şərqdən Cəbrayıl rayonu, cənubdan isə Zəngilan rayonu ilə həmsərhəddir.

Kəndlərin əksər hissəsi Həkəri və Bərgüşad çayları ətrafında yerləşir. Dağlıq və dağətəyi, meşələrlə əhatə olunmuş ərazilərdə də kəndlər vardır.

Rayonun ərazisində Yura-Antropogen çöküntüləri yayılmışdır.